WELKOM BIJ ADVOCAAT TOM LEMMENS

right-4703934_1920

Rechtstakken

Advocatenkantoor Tom Lemmens is een deskundig en betrokken kantoor dat hoogwaardige juridische bijstand levert voor de onderstaande rechtstakken.

Burgerlijk recht

 • Familierecht (dringende en voorlopige maatregelen, echtscheiding, onderhoudsgeld, verblijfsregeling kinderen, …)
 • Procedures inzake bewindvoering
 • Erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • Woninghuur en handelshuur

Verzekerings- en aansprakelijkheids-recht

 • Aansprakelijkheidsprocedures bij schadegevallen
 • Verkeersongevallen (strafrechtelijke en burgerlijke verdediging)
 • Begroting van lichamelijke schade
 • Verzekeringsgeschillen

Verkeersrecht

 • Strafrechtelijke verdediging naar aanleiding van verkeersovertredingen in het algemeen
 • Onderzoek naar aansprakelijkheid in verband met wegverkeer
 • Redactie en begroting van schade naar aanleiding van verkeersongevallen (materieel, lichamelijk, moreel)

Algemeen strafrecht

 • Verdediging op strafgebied
 • Bijstand van slachtoffers en burgerlijke partijstellingen

Handels- en economisch recht

 • Invordering van onbetaalde facturen
 • Geschillen in verband met handelscontracten (handelsagentuur, franchising, distributie-overeenkomsten,…)
 • Procedures en geschillen Wet Handelspraktijken
 • Opstellen van contracten en algemene voorwaarden

Vreemdelingenrecht

Alle procedures met betrekking tot de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Rechtstakken

Advocatenkantoor Tom Lemmens is een deskundig en betrokken kantoor dat hoogwaardige juridische bijstand levert voor de onderstaande rechtstakken.

Burgerlijk recht

 • Familierecht (dringende en voorlopige maatregelen, echtscheiding, onderhoudsgeld, verblijfsregeling kinderen, …)
 • Procedures inzake bewindvoering
 • Erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • Woninghuur en handelshuur

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

 • Aansprakelijkheidsprocedures bij schadegevallen
 • Verkeersongevallen (strafrechtelijke en burgerlijke verdediging)
 • Begroting van lichamelijke schade
 • Verzekeringsgeschillen

Algemeen strafrecht

 • Verdediging op strafgebied
 • Bijstand van slachtoffers en burgerlijke partijstellingen

Verkeersrecht

 • Strafrechtelijke verdediging naar aanleiding van verkeersovertredingen in het algemeen
 • Onderzoek naar aansprakelijkheid in verband met wegverkeer
 • Redactie en begroting van schade naar aanleiding van verkeersongevallen (materieel, lichamelijk, moreel)

Vreemdelingenrecht

Alle procedures met betrekking tot de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Handels- en economisch recht

 • Invordering van onbetaalde facturen
 • Geschillen in verband met handelscontracten (handelsagentuur, franchising, distributie-overeenkomsten,…)
 • Procedures en geschillen Wet Handelspraktijken
 • Opstellen van contracten en algemene voorwaarden

Voorstelling

 • Advocaat sedert 2002
 • Behandelt juridische dossiers van zowel particulier cliënteel
  als zelfstandige ondernemers en bedrijven
 • Gemakkelijk toegankelijk
 • Persoonlijke en kwaliteitsgerichte aanpak
 • Belang van de cliënt staat centraal
Advocaat Tom Lemmens 2
Advocaat Tom Lemmens 2

Voorstelling

 • Advocaat sedert 2002
 • Behandelt juridische dossiers van zowel particulier cliënteel
  als zelfstandige ondernemers en bedrijven
 • Gemakkelijk toegankelijk
 • Persoonlijke en kwaliteitsgerichte aanpak
 • Belang van de cliënt staat centraal

Tarieven

Tom Lemmens rekent zijn erelonen, kantoorkosten en voorgeschoten kosten periodiek aan naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen.

Het ereloon voor een eerste consultatie bedraagt € 25,00, excl. BTW.

Verder wordt het ereloon op uurbasis berekend (€ 115,00 per uur, excl. BTW), tenzij anders overeengekomen.

Het ereloon kan worden aangepast naargelang de moeilijkheidsgraad van het dossier, het spoedeisend karakter, het resultaat, de financiële draagkracht van de cliënt en andere specifieke factoren.

Daarnaast wordt steeds nagegaan of u recht heeft op de kosteloze rechtsbijstand (pro Deo).

Vóór de aanvang van de werkzaamheden en lopende de behandeling van het dossier kunnen provisies worden aangerekend. Een provisie is een voorschot op nog te leveren prestaties of te maken kosten. De provisies worden in mindering gebracht op het bedrag van de tussentijdse factuur of de eindfactuur die volgt op de provisienota. Tom Lemmens behoudt zich het recht voor om zijn werkzaamheden pas aan te vatten respectievelijk voort te zetten na de betaling van de provisie.

De kantoorkosten omvatten de kosten voor de aanmaak van het dossier, briefwisseling, aangetekende briefwisseling, verplaatsingen, uitprints en kopieën, e-mails, faxen en documenten en telefonische oproepen.

De gerechtskosten zijn de kosten die Tom Lemmens heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, enz. De gerechtskosten worden zonder uitzondering nominaal doorgerekend aan de cliënt (vermeerderd met de BTW indien van toepassing).

Indien een factuur niet betaald wordt tegen haar vervaldag heeft Tom Lemmens het recht hetzij om de uitvoering van zijn werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Tom Lemmens is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van zijn werkzaamheden of de beëindiging van zijn overeenkomst met de cliënt.

Tarieven

Tom Lemmens rekent zijn erelonen, kantoorkosten en voorgeschoten kosten periodiek aan naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen.

Het ereloon voor een eerste consultatie bedraagt € 25,00, excl. BTW.

Verder wordt het ereloon op uurbasis berekend (€ 115,00 per uur, excl. BTW), tenzij anders overeengekomen.

Het ereloon kan worden aangepast naargelang de moeilijkheidsgraad van het dossier, het spoedeisend karakter, het resultaat, de financiële draagkracht van de cliënt en andere specifieke factoren.

Daarnaast wordt steeds nagegaan of u recht heeft op de kosteloze rechtsbijstand (pro Deo).

Vóór de aanvang van de werkzaamheden en lopende de behandeling van het dossier kunnen provisies worden aangerekend. Een provisie is een voorschot op nog te leveren prestaties of te maken kosten. De provisies worden in mindering gebracht op het bedrag van de tussentijdse factuur of de eindfactuur die volgt op de provisienota. Tom Lemmens behoudt zich het recht voor om zijn werkzaamheden pas aan te vatten respectievelijk voort te zetten na de betaling van de provisie.

De kantoorkosten omvatten de kosten voor de aanmaak van het dossier, briefwisseling, aangetekende briefwisseling, verplaatsingen, uitprints en kopieën, e-mails, faxen en documenten en telefonische oproepen.

De gerechtskosten zijn de kosten die Tom Lemmens heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, enz. De gerechtskosten worden zonder uitzondering nominaal doorgerekend aan de cliënt (vermeerderd met de BTW indien van toepassing).

Indien een factuur niet betaald wordt tegen haar vervaldag heeft Tom Lemmens het recht hetzij om de uitvoering van zijn werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Tom Lemmens is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van zijn werkzaamheden of de beëindiging van zijn overeenkomst met de cliënt.

Een eerlijk advies
over uw mogelijkheden?

Ik ben u graag van dienst.

Een eerlijk advies
over uw mogelijkheden?

Ik ben u graag van dienst.

Everselkiezel 38

3550 Heusden-Zolder

Everselkiezel 38

3550 Heusden-Zolder