Rechtstakken

Advocatenkantoor Tom Lemmens is een deskundig en betrokken kantoor dat hoogwaardige juridische bijstand levert voor de onderstaande rechtstakken.

Burgerlijk recht

 • Familierecht (dringende en voorlopige maatregelen, echtscheiding, onderhoudsgeld, verblijfsregeling kinderen, …)
 • Procedures inzake bewindvoering
 • Erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • Woninghuur en handelshuur

Verzekerings- en aansprakelijkheids-recht

 • Aansprakelijkheidsprocedures bij schadegevallen
 • Verkeersongevallen (strafrechtelijke en burgerlijke verdediging)
 • Begroting van lichamelijke schade
 • Verzekeringsgeschillen

Verkeersrecht

 • Strafrechtelijke verdediging naar aanleiding van verkeersovertredingen in het algemeen
 • onderzoek naar aansprakelijkheid in verband met wegverkeer
 • redactie en begroting van schade naar aanleiding van verkeersongevallen (materieel, lichamelijk, moreel)

Algemeen strafrecht

 • Verdediging op strafgebied
 • Bijstand van slachtoffers en burgerlijke partijstellingen

Handels- en economisch recht

 • Invordering van onbetaalde facturen
 • Geschillen in verband met handelscontracten (handelsagentuur, franchising, distributie-overeenkomsten,…)
 • Procedures en geschillen Wet Handelspraktijken
 • Opstellen van contracten en algemene voorwaarden

Vreemdelingenrecht

Alle procedures met betrekking tot de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Rechtstakken

Advocatenkantoor Tom Lemmens is een deskundig en betrokken kantoor dat hoogwaardige juridische bijstand levert voor de onderstaande rechtstakken.

Burgerlijk recht

 • Familierecht (dringende en voorlopige maatregelen, echtscheiding, onderhoudsgeld, verblijfsregeling kinderen, …)
 • Procedures inzake bewindvoering
 • Erfrecht en huwelijksvermogensrecht
 • Woninghuur en handelshuur

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

 • Aansprakelijkheidsprocedures bij schadegevallen
 • Verkeersongevallen (strafrechtelijke en burgerlijke verdediging)
 • Begroting van lichamelijke schade
 • Verzekeringsgeschillen

Algemeen strafrecht

 • Verdediging op strafgebied
 • Bijstand van slachtoffers en burgerlijke partijstellingen

Verkeersrecht

 • Strafrechtelijke verdediging naar aanleiding van verkeersovertredingen in het algemeen
 • Onderzoek naar aansprakelijkheid in verband met wegverkeer
 • Redactie en begroting van schade naar aanleiding van verkeersongevallen (materieel, lichamelijk, moreel)

Vreemdelingenrecht

Alle procedures met betrekking tot de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Handels- en economisch recht

 • Invordering van onbetaalde facturen
 • Geschillen in verband met handelscontracten (handelsagentuur, franchising, distributie-overeenkomsten,…)
 • Procedures en geschillen Wet Handelspraktijken
 • Opstellen van contracten en algemene voorwaarden