Tarieven

Tom Lemmens rekent zijn erelonen, kantoorkosten en voorgeschoten kosten periodiek aan naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen.

Het ereloon voor een eerste consultatie bedraagt € 25,00, excl. BTW.

Verder wordt het ereloon op uurbasis berekend (€ 115,00 per uur, excl. BTW), tenzij anders overeengekomen.

Het ereloon kan worden aangepast naargelang de moeilijkheidsgraad van het dossier, het spoedeisend karakter, het resultaat, de financiële draagkracht van de cliënt en andere specifieke factoren.

Daarnaast wordt steeds nagegaan of u recht heeft op de kosteloze rechtsbijstand (pro Deo).

Vóór de aanvang van de werkzaamheden en lopende de behandeling van het dossier kunnen provisies worden aangerekend. Een provisie is een voorschot op nog te leveren prestaties of te maken kosten. De provisies worden in mindering gebracht op het bedrag van de tussentijdse factuur of de eindfactuur die volgt op de provisienota. Tom Lemmens behoudt zich het recht voor om zijn werkzaamheden pas aan te vatten respectievelijk voort te zetten na de betaling van de provisie.

De kantoorkosten omvatten de kosten voor de aanmaak van het dossier, briefwisseling, aangetekende briefwisseling, verplaatsingen, uitprints en kopieën, e-mails, faxen en documenten, en telefonische oproepen.

De gerechtskosten zijn de kosten die Tom Lemmens heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, enz. De gerechtskosten worden zonder uitzondering nominaal doorgerekend aan de cliënt (vermeerderd met de BTW indien van toepassing).

Indien een factuur niet betaald wordt tegen haar vervaldag heeft Tom Lemmens het recht hetzij om de uitvoering van zijn werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Tom Lemmens is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van zijn werkzaamheden of de beëindiging van zijn overeenkomst met de cliënt.

Tarieven

Tom Lemmens rekent zijn erelonen, kantoorkosten en voorgeschoten kosten periodiek aan naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen.

Het ereloon voor een eerste consultatie bedraagt € 25,00, excl. BTW.

Verder wordt het ereloon op uurbasis berekend (€ 115,00 per uur, excl. BTW), tenzij anders overeengekomen.

Het ereloon kan worden aangepast naargelang de moeilijkheidsgraad van het dossier, het spoedeisend karakter, het resultaat, de financiële draagkracht van de cliënt en andere specifieke factoren.

Daarnaast wordt steeds nagegaan of u recht heeft op de kosteloze rechtsbijstand (pro Deo).

Vóór de aanvang van de werkzaamheden en lopende de behandeling van het dossier kunnen provisies worden aangerekend. Een provisie is een voorschot op nog te leveren prestaties of te maken kosten. De provisies worden in mindering gebracht op het bedrag van de tussentijdse factuur of de eindfactuur die volgt op de provisienota. Tom Lemmens behoudt zich het recht voor om zijn werkzaamheden pas aan te vatten respectievelijk voort te zetten na de betaling van de provisie.

De kantoorkosten omvatten de kosten voor de aanmaak van het dossier, briefwisseling, aangetekende briefwisseling, verplaatsingen, uitprints en kopieën, e-mails, faxen en documenten en telefonische oproepen.

De gerechtskosten zijn de kosten die Tom Lemmens heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, enz. De gerechtskosten worden zonder uitzondering nominaal doorgerekend aan de cliënt (vermeerderd met de BTW indien van toepassing).

Indien een factuur niet betaald wordt tegen haar vervaldag heeft Tom Lemmens het recht hetzij om de uitvoering van zijn werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Tom Lemmens is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van zijn werkzaamheden of de beëindiging van zijn overeenkomst met de cliënt.